5 Cách Nhận Biết Từ Loại Trong Tiếng Anh Siêu Đơn Giản

admin Last updated on: May 13, 2023

Xem 6,039

Cập nhật thông tin chi tiết về 5 Cách Nhận Biết Từ Loại Trong Tiếng Anh Siêu Đơn Giản mới nhất ngày 24/06/2021 trên website Zdungk.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 6,039 lượt xem.

— Bài mới hơn —

 • Lệnh Giới Hạn (Limit Order
 • Limit Order / Lệnh Giới Hạn
 • Khiếp Sợ! Quần Viên Của Ta Lại Là
 • Đọc Truyện Ảo Tưởng Đại Luyện Thành
 • Tiếng Anh Thư Tín Thương Mại Bài 3: Thư Đặt Hàng
 • Trong tiếng Anh, các từ được chia làm 6 loại chính: danh từ, động từ, trạng từ, giới từ, tính từ và từ hạn định. Mỗi loại từ sẽ đóng một chức năng và vai trò khác nhau trong câu. Việc nắm bắt một từ thuộc loại từ ngữ nào sẽ giúp người học sử dụng tiếng anh tốt hơn.

  Tuy nhiên việc phân biệt các loại từ trong tiếng anh khá phức tạp khiến cho nhiều bạn bối rối. Chính vì thế, hôm nay, chúng mình sẽ chia sẻ cách nhận biết từ loại trong tiếng Anh cho từng loại từ khác nhau.

  Vị trí trong câu

  Danh từ (Noun) thường được viết tắt là N. Đây là những từ ngữ chỉ tên người, chỉ vật hoặc các sự việc, sự vật, khái niệm, hiện tượng,..nào đó. Danh từ được chia làm hai loại là danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Danh từ thường được sử dụng để làm chủ ở trong một câu.

  – Danh từ đứng sau tính từ

  VD: Beautiful girl

  – Danh từ đứng sau mạo từ: a/an/the

  VD: A dog

  – Danh từ đứng sau tính từ sở hữu:

  VD: My car

  – Danh từ đứng sau sở hữu cách

  VD: Nam’s car

  – Danh từ đứng sau giới từ: in/on/at/with/about/for/during

  VD: in town

  – Danh từ đứng sau số đếm

  VD: 2 houses

  – Danh từ đứng sau số thứ tự

  VD: third car

  – Danh từ đứng sau lượng từ: many, much, few, little, all, both

  VD: Many houses

  – Danh từ đứng sau enough:

  VD: I have enough money to buy this car

  – Danh từ đứng đầu câu:

  VD: Dogs is friend

  Các đuôi của danh từ trong tiếng Anh

  1. Các đuôi thông dụng:

  Để phân biệt từ loại trong tiếng Anh này, các bạn cũng có thể dựa vào các đuôi của danh từ. Hiện nay danh từ có những đuôi:

  tion: education, nation, instruction…

  sion: question, impssion, television,…

  ce: difference, independence,peace…

  ment: movement, pavement, environment….

  ity: city

  ure: picture, future

  age: damage

  al: proposal, approval…

  ship: relationship, friendship,…

  hood: childhood, neighborhood,…

  ism: capitalism, inpidualism, socialism,…

  2. Các đuôi danh từ trong tiếng Anh dùng để chỉ người:

  sis: analysis

  Er: hacker

  or: doctor

  ist: artist

  ee: employee

  cia: musician, technician

  ant: accountant, assistant, participant,…

  1. Vị trí của động từ:

  Động từ là một trong những từ loại trong tiếng Anh quan trọng nhất. Trong một câu có thể không có tân ngữ hay chủ ngữ những động từ thì không thể thiếu được. Động từ viết là Verb và thường được viết tắt bằng chữ V. Loại từ này sử dụng để chỉ trạng thái của chủ ngữ hoặc dùng để chỉ hành động.

  – Đứng sau chủ ngữ

  – Đứng sau trạng từ chỉ tần suất: usually, Often, Never , Always, Sometimes, Seldom,…

  2. Các đuôi của động từ.

  Không giống các đuôi danh từ trong tiếng Anh, đuổi của động từ ít hơn nhưng lại khó nhớ hơn:

  3. Một số quy tắc về biến đổi động từ:

  Ate (Compensate), ain (Attain), flect (Reflect), flict(Inflict), spect (Respect), scribe (Describe), ceive (Deceive), fy (Modify), ise (Industrialise), ude (Illude), ide (Divide), ade (Evade), tend (extend),…

  TÍNH TỪ

  Vị trí của tính từ.

  Một trong các loại từ trong tiếng Anh tiếp theo chính là tính từ ( adjective, viết tắt là adj). Tính từ thường được sử dụng để nêu nên tính chất của sự vật, sự việc, hiện tượng nào đó.

  Trong câu tính từ thường được nằm ở những vị trí:

  – Đứng trước danh từ:

  VD: My dad is a hard worker

  – Đứng ở sau các động từ liên kết: feel/look /taste /keep/get/ tobe/seem/appear,…

  VD: She feels hungry because she has not eat for 3 days

  – Tính từ đứng sau “too”:

  VD: She is too tall to use this bed

  – Đứng trước enough

  VD: He is not tall enough to become a basketball players

  – Sử dụng trong cấu trúc make/keep + O + Adj

  VD: It makes me worry

  – Trong cấu trúc so…that: s + Seem/feel/tobe….+so+adj+that

  VD: Her son is so short that she decided to let her son play basketball

  – Tính từ sử dụng ở các dạng so sánh

  VD: Fish is more expensive than vegetable

  – Tính từ được sử dụng trong các câu cảm thán:

  What + a/an + adj + N: What a beautiful house!

  How + adj+S+V: How beautiful you dance!

  Các đuôi của tính từ

  Đôi với tính từ, cách nhận biết từ loại trong tiếng Anh này cũng có thể dựa vào đuôi của nó. Một số đuôi tính từ hay gặp:

  al: national, cultural…

  able: miserable, comfortable,…

  ful: careful, useful,beautiful, peaceful…

  ive: active, impssive, attractive ,…

  ish: selfish, childish…

  ous: dangerous, continuous,famous, serious,…

  cult: difficult…

  ed: interested, bored, excited…

  Biến đổi một số tính từ

  ly: một số danh từ thêm đuôi “ly” sẽ thành tính từ : monthly, friendly, daily, healthy…

  – Trạng từ đứng trước động từ (thường gặp nhất ở các trạng từ chỉ tần suất: usually, often, always, seldom,…)

  VD: I often go to bed at 10 p.m

  – Đứng giữa trợ động từ và động từ thường

  VD: She has recently open her workbook

  – Đứng sau các động từ tobe/look/seem/…và trước tính từ

  VD: He is very nice

  – Trạng từ đứng sau “too”

  VD: My teacher speaks too slowly

  – Trạng từ đứng phía trước enough: đây là vị trí khiến nhiều người nhầm lẫn với thành tính từ

  VD: My dad speaks quickly enough for me to understand

  – Sử dụng trong cấu trúc so…that: V + so + Adv + that

  VD: Ha speaked so quickly that I couldn’t understand what she said

  – Đứng ở cuối câu:

  VD: My mother always told me to eat quickly

  – Trạng từ cũng có thể đứng một mình ở giữa câu, đầu câu và được ngăn cách với những thành phần khác trong câu bằng dấu phẩy.

  VD: Tomorrow, I will buy a new dress

  VD: usefully, carefully, beautifully, bly, badly,…

  Tuy nhiên cũng có một số trạng từ không theo quy tắc trên:

  – Giống tính từ, Giới từ là một trong các loại từ trong tiếng anh có thể đứng sau tobe và trước N

  VD: My cat is on the chair

  – Đứng sau động từ ( có thể có hoặc không 1 từ khác nằm giữa động từ và giới từ)

  VD:

  Hue live in Ho Chi Minh City

  She take out my pen

  – Đứng sau tính từ

  VD: She is happy with her cat

  – Giới từ chỉ thời gian

  At : vào lúc (hay đi cùng giờ)

  In : vào ( thường đi với năm, mùa, tháng, thế kỷ )

  On : vào ( hay đi kèm với ngày )

  After : sau

  Before: trước

  During : trong khoảng/ trong suốt ( đi với danh từ chỉ thời gian )

  – Giới từ chỉ sự di chuyển, chuyển dịch:

  to: chỉ hướng tiếp cận tới người,vật,địa điểm

  onto: tiếp cận và tiếp xúc bề mặt,ở phía ngoài cùng của vật,địa điểm

  into: tiếp cận, đi vào/tiến vào bên trong vật, địa điểm

  Across : ngang qua

  From: chỉ nguồn gốc xuất xứ

  Around, round, about: quanh

  Along : dọc theo

  – Giới từ chỉ nơi chốn (đây là từ loại trong tiếng anh dễ sử dụng nhầm lẫn nhất )

  At : tại ( dùng cho nơi chốn nhỏ như sân bay, trường học, nhà, phố…)

  On : ở trên nhưng chỉ tiếp xúc bề mặt

  In : ở (nơi chốn lớn tỉnh, quốc gia, thành phố, châu lục…), trong (chỉ ở bên trong )

  On,above,over : trên

  – Giới từ chỉ thể cách:

  According to: theo như

  Without : không có, với không

  With : với

  Instead of : thay vì

  In spite of : mặc dù

  – Giới từ chỉ nguyên nhân

  Through : do, vì

  Because of : bởi vì

  Thank to : nhờ ở

  Because of : bởi vì

  Owing to : nhờ ở, do ở

  – Giới từ chỉ mục đích:

  In order to : để

  So as to: để

  For : dùm, dùm cho

  To : để

  TỪ HẠN ĐỊNH

  Đây là từ loại trong tiếng Anh phổ biến cuối cùng. Nghe cái tên này có vẻ nhiều người sẽ thấy lạ lẫm. Từ hạn định trong tiếng Anh là determiner, thường viết tắt là Det. Loại từ này được sử dụng để xác định hay giới hạn. Có nhiều loại từ hạn định khác nhau.

  Loại đầu tiên thường gặp nhất là a/an/the thường được sử dụng trước các loại danh từ. Chúng ta đã biết từ hạn định được sử dụng để giới hạn hoặc xác định, vậy các nó giới hạn hay xác định danh từ như thế nào?

  Chẳng hạn như từ a car/the car

  Ví dụ như các dấu chấm trên. Mỗi dấu chấm sẽ biểu thị cho một chiếc xe. Bạn có thể thấy nhiều dấu chấm ở đây. Khi nói a car có nghĩa là 1 chiếc xe. Từ này có thể chỉ bất cứ chiếc xe nào trong số vô vàn chiếc xe trên, không xác định cụ thể. Như vậy giới hạn của nó rất rộng.

  Nhưng khi nói the car thì khác, nó chỉ nói đến chính xác một chiếc xe và người ta sẽ biết được ngay là đang nói đến xe nào. Như vậy có nghĩa là từ the chỉ giới hạn để còn lại một chiếc xe duy nhất mà thôi.

  Một số từ hạn định hay gặp nữa như my/his/ your/her,…là những từ chỉ sở hữu. Vật nó giới hạn như nào? Chẳng hạn như my car, nó không phải là bất cứ xe nào mà là xe của tôi. Hay từ some: some car. Nó chỉ giới hạn vài cái xe mà thôi chứ không phải tất cả.

  Các loại từ hạn định phổ biến:

  Mạo từ (a, an, the)

  Từ hạn định chỉ định ( This, that, these, those)

  Từ hạn định chỉ sở hữu ( my, his, her, our, its, their, your)

  Từ chỉ số lượng (most, many, much, all, every, some, little, few, any, no…)

  Số từ (one, two, three,…)

  Từ hạn định chỉ nghi vấn (whose, what, which).

  ========

  Kể từ ngày 01/01/2019, cộng đồng chia sẻ ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh 247 phát triển thêm lĩnh vực đào tạo có tính phí. Chúng tôi xây dựng các lớp đào tạo tiếng Anh online 1 kèm 1 với đội ngũ hơn 200+ giáo viên. Chương trình đào tạo tập trung vào: Tiếng Anh giao tiếp cho người lớn và trẻ em, Tiếng Anh thương mại chuyên ngành, Tiếng Anh để đi phỏng vấn xin việc, Luyện Thi IELTS, TOEIC, TOEFL,..

  — Bài cũ hơn —

 • Cách Nhận Biết Từ Loại Trong Tiếng Anh
 • Zok: Không Thứ Tự Động Xây Dựng
 • Lợi Ích Của Dạng Thuốc Phóng Thích Kéo Dài
 • 5 Things To Keep Your House In Order
 • Các Thuật Ngữ Tiếng Anh Pháp Lý Cơ Bản Dành Cho Dân Luật
 • Bạn đang xem bài viết 5 Cách Nhận Biết Từ Loại Trong Tiếng Anh Siêu Đơn Giản trên website Zdungk.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

  Related posts

  Thông Tin Các Tỷ Giá Won Hàn Quốc
 Mới Nhất

  Thông Tin Các Tỷ Giá Won Hàn Quốc Mới Nhất

  Video clip 👩‍💼 tỷ giá ngoại tệ hôm nay 28/9/2020 | tỷ giá usd, tỷ giá euro, tỷ giá...

  Bảng Từ Vựng Màu Sắc Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất

  Bảng Từ Vựng Màu Sắc Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất

  Rong Nho Biển Bao Nhiêu Một Ký – Xem 16,038 Đai Nịt Bụng Của Mỹ – Xem 13,959 Rong...

  Thông Tin Chính Sách Tỷ Giá Của Trung Quốc
 Mới Nhất

  Thông Tin Chính Sách Tỷ Giá Của Trung Quốc Mới Nhất

  Video clip 👩‍💼 tỷ giá ngoại tệ hôm nay 18/9/2020 | tỷ giá usd, tỷ giá euro, tỷ giá...

  Thông Tin Bảng Giá Đô Hàn Quốc
 Mới Nhất

  Thông Tin Bảng Giá Đô Hàn Quốc Mới Nhất

  Video clip Tỷ giá vietcombank việt nam | tỷ giá ngoại tệ Giá vàng sjc việt nam 22/10/2020 |...

  Các Quyền Của Host Và Cách Chỉ Định Co

  Các Quyền Của Host Và Cách Chỉ Định Co

  Cập nhật thông tin chi tiết về Các Quyền Của Host Và Cách Chỉ Định Co mới nhất ngày...

  ‘cà Khịa’ Là Gì Mà Xuất Hiện Khắp Nơi Trên Mạng Xã Hội?

  ‘cà Khịa’ Là Gì Mà Xuất Hiện Khắp Nơi Trên Mạng Xã Hội?

  Cập nhật thông tin chi tiết về ‘cà Khịa’ Là Gì Mà Xuất Hiện Khắp Nơi Trên Mạng Xã...